Närsynthet hos barn och ungdomar

- det går att bromsa

Välkommen!

Närsynthet drabbar allt fler barn

Allt fler människor drabbas av myopi, eller närsynthet som vi vanligtvis säger. Ett vanligt synfel som gör att en ser suddigt på långt håll. Närsynthet startar normalt under barndomen och blir gradvis sämre tills barnet slutat att växa.

Närsynthet innebär en högre risk för att utveckla ögonsjukdomar senare i livet. Världshälsoorganisationen WHO betecknar ökningen av närsynthet i världen som alarmerande och beräknar att hälften av jordens befolkning är närsynta år 2050.

Vad kan jag som förälder göra?

Att göra regelbundna synundersökningar i tidig ålder bidrar till att man upptäcker synfel i tid. Det finns två behandlingsformer som kan sakta in utvecklingen av närsynthet, speciella bromsande glasögonglas och speciella bromsande linser.

City Optiks optiker är utbildade i bägge alternativen och kan därför tillpassa både Stellest-glas och MiSight endagslinser.

Stockholms bästa optiker

Varför är närsynthet dåligt?

Grå starr, glaukom, makuladegeneration (förändringar i gula fläcken) och näthinneavlossning är tillstånd som normalt kan kopplas till ett åldrande öga. Men risken för dessa sjukdomar ökar markant med graden av närsynthet. Myopi ökar även risken för att dessa sjukdomstillstånd utvecklas i förtid.

Boka synundersökning

Riskfaktorer för att bli närsynt

De stora riskfaktorerna för att bli närsynt är genetik och livsstil. Om bägge föräldrarna är närsynta är risken att barnet blir närsynt 50%. Om ena föräldern är närsynt är risken att barnet blir närsynt 30%.

De senste åren har stora studier gjorts på närsynthetsutveckling hos barn.

Man har kommit fram till att de tre viktigaste riskfaktorerna i det dagliga livet är:

Att spendera mycket tid inomhus

Att titta mycket på nära håll

Some description

Att vistas där det är svag belysning

Essilor Stellest glas bromsar närsynthet hos barn

Vi är fantastiskt glada över att kunna erbjuda Stellest-glaset till de barn och ungdomar som är närsynta. Glaset bromsar närsynthetsutvecklingen med hela 67% (1) i genomsnitt jämfört med vanliga glas. Det ökar chansen att barnets öga håller sig friskt med bra syn längre upp i åldern.

Essilor Stellest myopibehandlande glas

Glaset funkar som ett helt vanligt korrektionsglas, men samtidigt som det gör att barnet ser bra gör det också att utvecklingen av närsyntheten bromsas upp. Glaset består av en unik konstellation slipade mikrolinser som skapar en signalvolym till ögat som styr ögontillväxten. Denna signal gör det möjligt att sakta ner ögats längdtillväxt och därmed utvecklingen av närsynthet.

MiSight 1-day myopibehandlande engångslins

Linsen som vi tillpassar heter MiSight 1-day och har utvecklats av linstillverkaren CooperVision. Det är världens första endagslins som håller tillbaka utvecklingen av närsynthet hos barn.

Genom att använda MiSight 1 day kan man hindra att närsyntheten utvecklas lika snabbt och lika mycket hos barnen. Den nya kontaktlinsen har genomgått en tre år lång forskningsstudie med 144 barn i åldrarna 8 till 15 år. Den visar att hos de barn som använde MiSight 1 day bromsades utvecklingen av närsynthet i genomsnitt med 59 % jämfört med kontrollgruppen. (3)

Via länken finns mycket information om myopi.

Vägbeskrivning

Boka synundersökning till barn

Boka tid för en synundersökning för ditt barn för att hitta eventuella synfel. De allra flesta synfel kan enkelt avhjälpas för att ge barnet bra förutsättningar att klara vardagen, och om barnet är närsynt kan en process inledas som bromsar en hastig utveckling.

Barn från 8 år är varmt välkomna till oss för en synundersökning.

Boka tid för synundersökning här

Gällande budskapet "Glaset bromsar närsynthetsutvecklingen med hela 67% (1) i genomsnitt jämfört med vanliga glas." är det viktigt att det finns en hänvisning till följande studie:(1) Jämfört med enkelslipade glas om de används 12 timmar om dagen. Resultat av en tvåårig prospektiv, kontrollerad, slumpmässig, dubbelmaskerad klinisk prövning av 54 myopiska barn som använde Stellest™-glas jämfört med 50 myopiska barn som använde enkelslipade glas. Eff ektresultat baserade på 32 barn som uppgav att de använt Stellest™-glas minst 12 timmar per dag varje dag. Bao J. et al. (2021). Myopia control with spectacle lenses with aspherical lenslets: a 2-year randomised clinical trial. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.; 62(8):2888.(2) Länk till IMPACT OF INCREASING PREVALENCEOF MYOPIA AND HIGH MYOPIA The impact of myopia and high myopia a Report of the Joint World Health Organization–Brien Holden Vision Institute Global Scientific Meeting on Myopia Thttps://www.who.int/blindness/causes/MyopiaReportforWeb.pdf(3) MiSight linsensresultat är baserat på 3-års studier. Läs mer via länken:https://journals.lww.com/optvissci/fulltext/2019/08000/a_3_year_randomized_clinical_trial_of_misight.3.aspx