Trots våra ambitioner händer det ibland att vi inte lyckas och du inte blir 100% nöjd.

I första hand rekommenderar vi alltid att du vänder dig till oss. Vi vill ju verkligen att du som kund ska vara helt nöjd med dina glasögon eller linser, och i de flesta fall brukar vi kunna lösa problemet.

När du köper glasögon har du 1 månads bytesrätt om du inte är nöjd med bågen. Vad gäller glasen har du 3 månaders funktionsgaranti.

Om vi ändå inte kommer överens finns det olika instanser du kan vända dig till, beroende på vilken del av köpet du inte är nöjd med.
Om det gäller synundersökningen ska du i första hand vända dig till Patientnämnden i ditt landsting. De är en opartisk instans som kan hjälpa dig att föra fram klagomål och se till att de blir besvarade. Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida.

TILL SOCIALSTYRELSEN

Om du upplever ett fel i varan och du inte är nöjd med vår handläggning av ditt klagomål, ska du inledningsvis vända dig till kommunens konsumentvägledare.

Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN som prövar tvister som rör köp av varor och tjänster. ARN-s beslut är inte tvingande men City Optik Stockholm följer ARN-s beslut.

TILL ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN