Närsynthet - myopi

En närsynt person ser bra på nära håll men sämre på avstånd. Ju längre bort, desto oklarare blir det. Detta beror på att ögat är för starkt brytande i förhållande till dess längd. Ljusstrålarna bryts då för starkt och bilden hamnar framför näthinnan.

 

 

Översynthet - hyperopi

Vanliga symptom vid översynthet är huvudvärk, trötthet eller andra mer diffusa problem. Man kan också ha svårighet att få bra skärpa på nära håll. Ögat har för svag brytkraft i förhållande till dess längd, så att den skarpa bilden hamnar bakom näthinnan istället för på näthinnan. När man är ung kan man kompensera detta genom att ackommodera, "spänna" linsen så att dess brytkraft ökar.

Astigmatism

Symptomen på astigmatism kan variera. Ett runt föremål kan t ex upplevas som ovalt, vissa bokstäver kan vara svårare att urskilja än andra. Huvudvärk är ett annat symptom. Astigmatism orsakas av att hornhinnan och/eller ögats lins inte är helt runda (sfärisk) som en boll, utan olika kupig i olika rikning som ett ägg.

Ålderssynthet - presbyopi

De flesta blir ålderssynta i 40-50 års åldern. Man får problem med att läsa mindre text på normalt läsavstånd. Första symptomen är ofta att man måste hålla texten längre bort, ”armarna räcker inte till” och man kräver bättre belysning än tidigare. Detta kallas för presbyopi och är en helt normal åldersförändring. Tidpunkt och grad kan variera något, men förr eller senare behövs speciell närkorrektion för att kunna se på nära håll. Största anledningen till presbyopi är att ögats lins stelnar mer och mer och man tappar gradvis förmågan att zooma.