Denna vecka är det Myopia awareness week 2023. Och vad betyder det? Jo, denna vecka lägger vi extra fokus på närsynthet, och speciellt på närsynthet hos barn. Visste du att världshälsoorganisationen WHO betecknar ökningen av närsynthet i världen som alarmerande och beräknar att hälften av jordens befolkning är närsynta år 2050?

närsynthet-myopi-barn-behandling-stoppa-minska

Närsynthet drabbar allt fler

Allt fler människor drabbas av myopi, eller närsynthet som vi vanligtvis säger. Ett vanligt synfel som gör att man ser suddigt på långt håll. Närsynthet startar normalt under barndomen och blir gradvis sämre tills barnet slutat att växa.

Varför är närsynthet dåligt?

Närsynthet innebär en högre risk för att utveckla ögonsjukdomar senare i livet.

Grå starr, glaukom, makuladegeneration (förändringar i gula fläcken) och näthinneavlossning är tillstånd som normalt kan drabba ett åldrande öga, men risken för dessa sjukdomar ökar markant med graden av närsynthet. Dessutom ökar risken för att dessa ögonsjukdomar utvecklas i förtid.

Riskfaktorer för att bli närsynt

De stora riskfaktorerna för att bli närsynt är genetik och livsstil. Om bägge föräldrarna är närsynta är risken att barnet blir närsynt 50%. Om ena föräldern är närsynt är risken att barnet blir närsynt 30%.

De senste åren har stora studier gjorts på närsynthetsutveckling hos barn. Man har kommit fram till att de tre viktigaste riskfaktorerna i det dagliga livet är:

  • att spendera mycket tid inomhus
  • att titta mycket på nära håll
  • att vistas där det är svag belysning

Vad kan man göra?

Vistas mer utomhus! Minst 90 minuter per dag. Att minska skärmtiden är också bra.

Genom att göra regelbundna synundersökningar i tidig ålder ökar chansen att upptäcka synfel i tid.

Det finns två behandlingsformer som kan sakta in utvecklingen av närsynthet hos barn och ungdomar, speciella bromsande glasögonglas och speciella bromsande linser.

City Optiks optiker är utbildade i bägge alternativen.

ESSILOR_1-Stellest_optiker-stockholmg_SWE_SV

Vi kan tillpassa Stellest-glas till de barn och ungdomar som är närsynta. Glaset bromsar närsynthetsutvecklingen med hela 67% (1) i genomsnitt jämfört med vanliga glas. Det ökar chansen att barnets öga håller sig friskt med bra syn längre upp i åldern.

Stellest-essilor-stockholm-optiker.png

 

Hur funkar Stellest myopibehandlande glas?

Glaset funkar som ett helt vanligt korrektionsglas, men samtidigt som det gör att barnet ser bra gör det också att utvecklingen av närsyntheten bromsas upp. Glaset består av en unik konstellation slipade mikrolinser som skapar en signalvolym till ögat som styr ögontillväxten. Denna signal gör det möjligt att sakta ner ögats längdtillväxt och därmed utvecklingen av närsynthet.

misight-barn-närsynt-optiker-stockholm.jpeg

 

MiSight 1-day myopibehandlande engångslins

Linsen som bromsar utvecklingen av närsyntheten heter MiSight 1-day. Genom att använda MiSight 1 day kan man hindra att närsyntheten utvecklas lika snabbt och lika mycket.

MiSight har genomgått en tre år lång forskningsstudie med 144 barn i åldrarna 8 till 15 år. Den visar att hos de barn som använde MiSight 1 day bromsades utvecklingen av närsynthet i genomsnitt med 59 % jämfört med kontrollgruppen. (3)

Via länken finns mer information om MiSight. 

Boka synundersökning till barn

Boka tid för en synundersökning för ditt barn för att hitta eventuella synfel. De allra flesta synfel kan enkelt avhjälpas för att ge barnet bra förutsättningar att klara vardagen, och om barnet är närsynt kan en process inledas som bromsar en hastig utveckling.

Barn från 8 år är varmt välkomna till oss för en synundersökning.

Gällande budskapet "Glaset bromsar närsynthetsutvecklingen med hela 67% (1) i genomsnitt jämfört med vanliga glas." :
(1) Jämfört med enkelslipade glas om de används 12 timmar om dagen. Resultat av en tvåårig prospektiv, kontrollerad, slumpmässig, dubbelmaskerad klinisk prövning av 54 myopiska barn som använde Stellest™-glas jämfört med 50 myopiska barn som använde enkelslipade glas. Eff ektresultat baserade på 32 barn som uppgav att de använt Stellest™-glas minst 12 timmar per dag varje dag. Bao J. et al. (2021). Myopia control with spectacle lenses with aspherical lenslets: a 2-year randomised clinical trial. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.; 62(8):2888.
(2) Länk till IMPACT OF INCREASING PREVALENCEOF MYOPIA AND HIGH MYOPIA The impact of myopia and high myopia a Report of the Joint World Health Organization–Brien Holden Vision Institute Global Scientific Meeting on Myopia T
(3) MiSight linsens resultat är baserat på 3-års studier. Läs mer via länken:
https://journals.lww.com/optvissci/fulltext/2019/08000/a_3_year_randomized_clinical_trial_of_misight.3.aspx

Dela gärna och håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter och erbjudande


RING OSS 08-791 75 70

MAILA OSS

BOKA TID

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev